PRAKTYKA LEKARSKO-TERAPEUTYCZNA

Jarosław Lenartowicz

lekarz, specjalista psychiatra i seksuolog

Jarosław Lenartowicz

O lekarzu

Kwalifikacje, doświadczenie:


Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.

Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.

Mimo zdobycia tytułów specjalisty w dziedzinach psychiatrii i seksuologii, nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Warszawie, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradniach Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii, Seksuologii i doświadczonych specjalistów w tych dziedzinach, a później już sam, jako specjalista. Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności - Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.

Prowadził szkolenia z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego oraz wykłady dla lekarzy specjalizujących się w seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia podyplomowego w Warszawie.

Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym - zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią.
Wykształcenie


Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Zakład Seksuologii, Psychosomatyki i Psychoterapii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego. Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia. Seksuologia – specjalizacja lekarska II stopnia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski II.
Katedra i Klinika Psychiatrii. Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Nr 4. Psychiatria – specjalizacja lekarska II stopnia

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Kierunek: Lekarski I. LekarzOrganizacje


- Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

- Polskie Towarzystwo Seksuologiczne

- Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie

- Polskie Towarzystwo Neuropsychiatryczne

 A A

Uprawnienia:


  • wypisywanie recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych z NFZ )

  • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)

  • wystawianie zaświadczeń lekarskich (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)

  • wystawianie wniosków do ZUS N-9 (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności


Dojazd

Przystanki komunikacji miejskiej: KRUCZA, MUZEUM NARODOWE, FOKSAL, PLAC TRZECH KRZYŻY

 

Gabinet lekarski specjalistyczny psychiatryczno - seksuologicznyRejestracja:
PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW
PanMedic


Aleje Jerozolimskie 11/19 parter, lok. 32

00-508 Warszawa


E-mail:

Telefon

e-mail:

PanMedic sp. z o.o.

PRZYCHODNIA LEKARZY SPECJALISTÓW

Aleje Jerozolimskie 11/19  00-508 Warszawa

Tel.: +48 22 4555 185, 604 277 633

www.panmedic.pl info@panmedic.pl

RPWDL 000000177832-W-14

KRS 0000562546 NIP 5223031773 REGON 361755687

Millenium BP SA: 16 1160 2202 0000 0003 8665 7163


PRAKTYKA LEKARSKO–TERAPEUTYCZNA

Jarosław Lenartowicz

Al. Gen. W. Sikorskiego 11/56

02–758 Warszawa

RPWDL 000000237563-L-68

Tel. +48500205800 e-mail: jarolen@wp.pl

www.psychiatra-seksuolog.pl

NIP 7792010330 Regon 634279050