JAROSŁAW LENARTOWICZ
LEKARZ, SPECJALISTA PSYCHIATRII i SEKSUOLOGII

OFERTA-KWALIFIKACJE

KURSY, SZKOLENIA
OFERTA-KWALIFIKACJE

Informacja dla Pacjentów: 


 

Przed pierwszą wizytą warto się przygotować i zabrać ze sobą:

 

  • Kserokopie dokumentacji medycznej (jeśli posiadacie Państwo wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.)
  •  Listę leków aktualnie zażywanych (również internistycznych itd.)
  • Dowód osobisty (PESEL)

 

 


Kwalifikacje, doświadczenia:

 

Lekarz, specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, absolwent I Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. W naszym Zespole konsultuje pacjentów psychiatrycznie i seksuologicznie, kwalifikuje do terapii, decyduje o leczeniu farmakologicznym, orzeka o czasowej niezdolności do pracy (ZUS-ZLA-L4), jak również udziela porad terapeutycznych i kontrolnych z zakresu psychiatrii przed, w trakcie i po zakończeniu terapii.
Ma doświadczenie w opiniowaniu jako Biegły Sądowy z zakresu psychiatrii, jako specjalista-konsultant ZUS ds orzekania o czasowej/trwałej niezdolności do pracy, nabycia/utraty uprawnień do świadczeń rentowych, kontrolował prawidłowość wystawiania druków L-4 przez innych lekarzy-psychiatrów, jako współorzekający w sprawach wydawania/przedłużenia zezwoleń na posiadanie broni.

Mimo zdobycia tytułów specjalisty w dziedzinach psychiatrii i seksuologii, nadal nieustannie podnosi swoje kwalifikacje oraz zdobywa nowe umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach, warsztatach, konferencjach i zjazdach naukowych organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Alzheimerowskie oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne, których jest członkiem.

Ma kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Pacjentami z zaburzeniami nastroju, psychozami, nerwicami, Pacjentami z zaburzeniami odżywiania, lękowymi oraz uzależnionymi od alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Klinikach Psychiatrycznych Uniwersytetów Medycznych w Poznaniu i Warszawie, w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Wojewódzkich Szpitalach dla Nerwowo i Psychicznie Chorych, Poradniach Zdrowia Psychicznego, Poradni Seksuologii i Patologii Więzi Międzyludzkich, Poradniach Odwykowych, Oddziałach Sądowych, Dziennych i Całodobowych początkowo pod merytorycznym nadzorem znanych Profesorów Psychiatrii, Seksuologii i doświadczonych specjalistów w tych dziedzinach, a później już sam, jako specjalista. Ma również doświadczenia w pracy w Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Domach Pomocy Społecznej, z Pacjentami w warunkach pozbawienia wolności - Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych.

Prowadził szkolenia i wykłady z zakresu psychiatrii dla lekarzy i średniego personelu medycznego oraz wykłady dla lekarzy specjalizujących się w seksuologii w Centrum Medycznym Kształcenia podyplomowego w Warszawie.

Zawodowo interesuje się leczeniem zaburzeń nastroju, zaburzeń psychotycznych, seksualnych, otępiennych, zaburzeń lękowych i snu; szeroko pojętym opiniowaniem psychiatrycznym - zarówno na potrzeby Organów Wymiaru Sprawiedliwości jak i orzecznictwem rentowym oraz psychofarmakologią.

 

 
Uprawnienia:

  • wypisywanie recept na leki (w tym refundowane dla osób posiadających prawo do korzystania ze świadczeń  zdrowotnych z NFZ )
  • wystawianie zwolnień lekarskich ZUS ZLA (L4)
  • wystawianie zaświadczeń lekarskich (posiadanie broni, zdolność do pracy w szczególnym charakterze)
  • wystawianie wniosków do ZUS N-9 (rentowych), oraz wniosków wymaganych przy orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności

 


 

 
Cennik - patrz strona www Instytutu Psychosomatycznego

 

USŁUGA

 

Czas
trwania

(minuty)

 Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - pierwszorazowa: diagnostyczno-terapeutyczna (wywiad, badanie stanu psychicznego lub seksuologicznego, plan terapii, leki, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.)

 30-45

 

 Wizyta seksuologiczna – pierwszorazowa lub kolejna: diagnostyczno-terapeutyczna (wywiad, badanie stanu psychicznego lub seksuologicznego, plan terapii, leki, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.)

30

 

 Wizyta psychiatryczna - kolejna: terapeutyczna, kontrolna (korekta leczenia, wystawienie orzeczeń, zaświadczeń, świadectw, recept itd.)

30

 

 Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna rodzinna ( > niż 1 osoba) - para, rodzina (terapia, wywiad od członków rodziny, partnera)

50

 

Wizyta domowa (w zależności od lokalizacji, dnia tygodnia i pory dnia)

45

 

Opracowanie (w oparciu o wywiad, badanie i dokumentację), wystawienie i wydanie: wniosku rentowego N-9, zaświadczenia o stanie zdrowia, opinii dla instytucji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładu ubezpieczeniowego, zakładu pracy, władz uczelni, skierowań do DPS, ZOL itd.

 

 

 * możliwość porad również w języku rosyjskim


* W cenie porady lub konsultacji:

►  zebranie wywiadu rodzinnego i chorobowego

►  badanie przedmiotowe lekarskie stanu psychicznego lub seksuologicznego 

►  zlecenie / omówienie i analiza badań dodatkowych (laboratoryjnych, testowych, neuroobrazowych i innych specjalistycznych) 

►  ustalenie i uzgodnienie z pacjentem planu leczenia i ew. dalszej diagnostyki 

►  wystawienie recept, w tym refundowanych na niezbędne leki

►  w razie stwierdzenia konieczności - wystawienie zwolnienia lekarskiego ZUS-ZLA

 


Dr Jarosław  Lenartowicz  przyjmuje  po rejestracji w :


Instytut Psychosomatyczny Sp. z o. o.

NZOZ „Centrum Medyczne IPS”

Poradnia Psychosomatyczna. Poradnia Psychiatryczna

Poradnia Seksuologii i Patologii Współżycia i Więzi Międzyludzkich

ul. Mokotowska 3 lok. 6, 00 – 640 Warszawa

Tel. +48 22 646 11 76, +48 22 845 57 84, +48 22 646 29 18


(poniedziałki i czwartki 09.00-20.00, środy 15.00-20.00, piątki 11.00-19.00)

 

Serdecznie zapraszamy !


 

 

Współpraca-linki:

 

PSYCHOTERAPIA   http://terapia.webity.pl 

Instytut Psychosomatyczny Sp. z o. o. http://www.ips.pl

SP Szpital Kliniczny im. Prof. W. Orłowskiego http:/www.szpital-orlowskiego.pl/

 

 

  
OFERTA-KWALIFIKACJEKURSY, SZKOLENIA