Oferta


→ Kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń nastroju (np. depresja, subdepresja, dystymia, mania); psychotycznych (np. schizofrenia, zespoły urojeniowe), i afektywnych (choroby afektywne jedno- i dwubiegunowa),

→ Terapia zaburzeń psychosomatycznych, reaktywnych (reakcje na ostry i przewlekły stres) i lękowych,

→ Diagnostyka i leczenie zaburzeń erekcji, przedwczesnego wytrysku, spadku pożądania, innych dysfunkcji seksualnych u kobiet i mężczyzn,

→ Leczenie bezsenności, otępień, zaburzeń odżywiania się, zespołów abstynencyjnych poalkoholowych oraz po środkach psychoaktywnych,

→ Badania w celach administracyjnych i orzeczniczych (skierowania do Domów Pomocy Społecznej, Zakładów Opiekuńczo - Leczniczych. Oddziałów Psychiatrycznych i Odwykowych, orzekanie o czasowej niezdolności do pracy ZUS-ZLA, na posiadanie broni)

 Dla Pacjenta:


Przed pierwszą wizytą warto się przygotować i zabrać ze sobą:

Kserokopie dokumentacji medycznej (jeśli posiadacie Państwo wcześniejsze wyniki badań, karty informacyjne, zaświadczenia lekarskie, opinie psychologiczne, orzeczenia itp.)

Listę leków aktualnie zażywanych (również internistycznych itd.)

Dowód osobisty 

Cennik: Porady / konsultacje specjalistyczne psychiatryczne oraz seksuologiczne, wizyty domowe:


USŁUGA / ŚWIADCZENIE Czas trwania
(minuty)
Cena

(PLN) / *

Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna pierwszorazowa (wywiad, badanie stanu psychicznego lub seksuologicznego, korekta leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne, testy itd.)
30-40
250
Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - kolejna
30 200
Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna - kolejna (pacjent z osoba towarzyszącą)
30 250
Wizyta psychiatryczna lub seksuologiczna rodzinna ( > niż 1 osoba) - para, rodzina (terapia, wywiad od
członków rodziny lub partnera, plan leczenia, wystawianie recept, ew. skierowanie na badania laboratoryjne,
testy itd.)

50 250
Kontynuacja leczenia (recepty) niezależnie od ilości leków i ilości recept, na miesięczną kurację
-- 70
Wizyta domowa (w zależności od lokalizacji, dnia tygodnia i pory dnia)
-- zawieszone do
odwołania
Opracowanie (w oparciu o wywiad, badanie i analizę dokumentacji), wystawienie i wydanie: wniosku rentowego N-9, zaświadczenia o stanie zdrowia dla instytucji orzekających o stopniu niepełnosprawności, zakładu ubezpieczeniowego, zakładu pracy, władz uczelni, skierowań do DPS, ZOL itd.
--
od 100


* możliwość porad również w języku rosyjskim


* W cenie porady lub konsultacji:

► zebranie wywiadu rodzinnego i chorobowego

► badanie przedmiotowe lekarskie stanu psychicznego lub seksuologicznego

► zlecenie / omówienie i analiza badań dodatkowych (laboratoryjnych, testowych, innych specjalistycznych)

► ustalenie i uzgodnienie z pacjentem planu leczenia i ew. dalszej diagnostyki

► wystawienie recept, w tym refundowanych na niezbędne leki

► w razie stwierdzenia konieczności - wystawienie zwolnienia lekarskiego ZUS-ZLA

Wizyty odbywają się po wcześniejszej telefonicznej lub osobistej rejestracji w

Przychodnia lekarzy specjalistów PanMedic

Aleje Jerozolimskie 11/19, parter, lok. 32

00-508 Warszawa - Śródmieście

Rejestracja: e-mail: rejestracja@panmedic.pl

tel. +48 22 455 51 85;   tel. kom. +48 604 277 633